Xuất bản thông tin

Thực đơn của bé tháng 10/2017

Thực đơn của bé tháng 10/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2017

(Tuần 1 - Thực hiện từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)

 

A - NHÀ TRẺ - CHÁO – CƠM NÁT

Thứ,

ngày

Bữa ăn trong ngày

Điều chỉnh

Sáng 8h15

Trưa

Chiều

Mặn

Canh

Thứ 2

02

Sữa

Nutri Food

Trứng đúc thịt

Canh rau ngót nấu thịt

Cháo ngao

Bí xanh

 

Thứ 3

03

Sữa tươi

An Sinh

Tôm  thịt sốt

cà chua

Canh bầu ( bí )

nấu tôm

Chè đỗ xanh cốt dừa sắn dây

 

Thứ 4

04

Sữa

Nutri Food

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau mồng tơi (đay) nấu cua

Mỳ xương

 

Thứ 5

05

Sữa tươi

An Sinh

Thịt bò hầm

Canh rau củ

thập cẩm

Chè đỗ đen

 

Thứ 6

06

Sữa

Nutri Food

Cá sốt cà chua

Canh cá nấu chua

Cháo thịt gà

Cà rốt

 

Thứ 7

07

Sữa tươi

An Sinh

Mắm tép

chưng thịt

Canh rau cải

nấu thịt

Bún cua

 

B – MẪU GIÁO – CƠM THƯỜNG

Thứ,

ngày

Bữa ăn trong ngày

Điều chỉnh

 

Sáng 8h15

Trưa

Chiều

 

Mặn

Canh

 

Thứ 2

02

Sữa

Nutri Food

Trứng đúc thịt

Canh rau ngót nấu thịt

Cháo ngao

Bí xanh

 

 

Thứ 3

03

Sữa tươi

An Sinh

Tôm  thịt sốt cà chua

Canh bầu ( bí )

nấu tôm

Chè đỗ xanh cốt dừa sắn dây

 

 

Thứ 4

04

Sữa

Nutri Food

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau mồng tơi (đay) nấu cua

Mỳ xương

 

 

Thứ 5

05

Sữa tươi

An Sinh

Thịt bò hầm

Canh rau củ

thập cẩm

Chè đỗ đen

 

 

Thứ 6

06

Sữa

Nutri Food

Cá sốt cà chua

Canh cá nấu chua

Cháo thịt gà

Cà rốt

 

 

Thứ 7

07

Sữa tươi

An Sinh

Mắm tép

chưng thịt

Canh rau cải

nấu thịt

Bún cua

 

 

  Người xây dựng thực đơn

     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Thanh Hải

Mạo Khê, ngày 28 tháng 9 năm 2017

                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                Lưu Ngọc Nhung

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

 

                   

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2017

(Tuần II - Thực hiện từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

 

A - NHÀ TRẺ - CHÁO – CƠM NÁT

Thứ,

ngày

Bữa ăn trong ngày

Điều chỉnh

Sáng 8h15

Trưa

Chiều

Mặn

Canh

Thứ 2

09

Sữa

Nutri Food

Mắm tép

chưng thịt

Canh rau cải

nấu thịt

Bún cua

 

Thứ 3

10

Sữa tươi

An Sinh

Thịt gà rim

Canh bí xanh   thịt gà

Cháo ngao

Bí xanh

 

Thứ 4

11

Sữa

Nutri Food

Giò sốt cà chua

Canh rau củ

thập cẩm

Chè đỗ xanh cốt dừa sắn dây

 

Thứ 5

12

Sữa tươi

An Sinh

Tôm thịt sốt cà chua

Canh bầu ( bí)

nấu tôm

Mỳ xương

 

Thứ 6

13

Sữa

Nutri Food

Cá sốt cà chua

Canh cá nấu chua

Cháo thịt gà

Cà rốt

 

Thứ 7

14

Sữa tươi

An Sinh

Trứng đúc thịt

Canh rau mồng tơi (đay) nấu cua

Chè đỗ đen

 

B – MẪU GIÁO – CƠM THƯỜNG

Thứ,

ngày

Bữa ăn trong ngày

Điều chỉnh

Sáng 8h15

Trưa

Chiều

Mặn

Canh

Thứ 2

09

Sữa

Nutri Food

Mắm tép

chưng thịt

Canh rau cải

nấu thịt

Bún cua

 

Thứ 3

10

Sữa tươi

An Sinh

Thịt gà rim

Canh bí xanh   thịt gà

Cháo ngao

Bí xanh

 

Thứ 4

11

Sữa

Nutri Food

Giò sốt cà chua

Canh rau củ thập cẩm

Chè đỗ xanh cốt dừa sắn dây

 

Thứ 5

12

Sữa tươi

An Sinh

Tôm thịt sốt cà chua

Canh bầu ( bí)

nấu tôm

Mỳ xương

 

Thứ 6

13

Sữa

Nutri Food

Cá sốt cà chua

Canh cá nấu chua

Cháo thịt gà

Cà rốt

 

Thứ 7

14

Sữa tươi

An Sinh

Trứng đúc thịt

Canh rau mồng tơi (đay) nấu cua

Chè đỗ đen

 

              Người xây dựng thực đơn

                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                 Nguyễn Thị Thanh Hải

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2017

(Tuần 1II - Thực hiện từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

 

A - NHÀ TRẺ - CHÁO – CƠM NÁT

Thứ,

ngày

Bữa ăn trong ngày

Điều chỉnh

Sáng 8h15

Trưa

Chiều

Mặn

Canh

Thứ 2

16

Sữa

Nutri Food

Trứng đúc thịt

Canh rau ngót nấu thịt

Cháo ngao

Bí xanh

 

Thứ 3

17

Sữa tươi

An Sinh

Tôm  thịt sốt

cà chua

Canh bầu ( bí )

nấu tôm

Chè đỗ xanh cốt dừa sắn dây

 

Thứ 4

18

Sữa

Nutri Food

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau mồng tơi (đay) nấu cua

Mỳ xương

 

Thứ 5

19

Sữa tươi

An Sinh

Thịt bò hầm

Canh rau củ

thập cẩm

Chè đỗ đen

 

Thứ 6

20

Sữa

Nutri Food

Cá sốt cà chua

Canh cá nấu chua

Cháo thịt gà

Cà rốt

 

Thứ 7

21

Sữa tươi

An Sinh

Mắm tép

chưng thịt

Canh rau cải

nấu thịt

Bún cua

 

B – MẪU GIÁO – CƠM THƯỜNG

Thứ,

ngày

Bữa ăn trong ngày

Điều chỉnh

 

Sáng 8h15

Trưa

Chiều

 

Mặn

Canh

 

Thứ 2

16

Sữa

Nutri Food

Trứng đúc thịt

Canh rau ngót nấu thịt

Cháo ngao

Bí xanh

 

 

Thứ 3

17

Sữa tươi

An Sinh

Tôm  thịt sốt cà chua

Canh bầu ( bí )

nấu tôm

Chè đỗ xanh cốt dừa sắn dây

 

 

Thứ 4

18

Sữa

Nutri Food

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau mồng tơi (đay) nấu cua

Mỳ xương

 

 

Thứ 5

19

Sữa tươi

An Sinh

Thịt bò hầm

Canh rau củ

thập cẩm

Chè đỗ đen

 

 

Thứ 6

20

Sữa

Nutri Food

Cá sốt cà chua

Canh cá nấu chua

Cháo thịt gà

Cà rốt

 

 

Thứ 7

21

Sữa tươi

An Sinh

Mắm tép

chưng thịt

Canh rau cải

nấu thịt

Bún cua

 

 

      Người xây dựng thực đơn

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

              Nguyễn Thị Thanh Hải

Mạo Khê, ngày 28 tháng 9 năm 2017

             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

              Lưu Ngọc Nhung

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

 

                   

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2017

(Tuần IV - Thực hiện từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)

 

A - NHÀ TRẺ - CHÁO – CƠM NÁT

Thứ,

ngày

Bữa ăn trong ngày

Điều chỉnh

Sáng 8h15

Trưa

Chiều

Mặn

Canh

Thứ 2

23

Sữa

Nutri Food

Mắm tép

chưng thịt

Canh rau cải

nấu thịt

Bún cua

 

Thứ 3

24

Sữa tươi

An Sinh

Thịt gà rim

Canh bí xanh   thịt gà

Cháo ngao

Bí xanh

 

Thứ 4

25

Sữa

Nutri Food

Giò sốt cà chua

Canh rau củ thập cẩm

Chè đỗ xanh cốt dừa sắn dây

 

Thứ 5

26

Sữa tươi

An Sinh

Tôm thịt sốt cà chua

Canh bầu ( bí)

nấu tôm

Mỳ xương

 

Thứ 6

27

Sữa

Nutri Food

Cá sốt cà chua

Canh cá nấu chua

Cháo thịt gà

Cà rốt

 

Thứ 7

28

Sữa tươi

An Sinh

Trứng đúc thịt

Canh rau mồng tơi (đay) nấu cua

Chè đỗ đen

 

B – MẪU GIÁO – CƠM THƯỜNG

  

Thứ,

ngày

Bữa ăn trong ngày

Điều chỉnh

Sáng 8h15

Trưa

Chiều

Mặn

Canh

Thứ 2

23

Sữa

Nutri Food

Mắm tép

chưng thịt

Canh rau cải

nấu thịt

Bún cua

 

Thứ 3

24

Sữa tươi

An Sinh

Thịt gà rim

Canh bí xanh   thịt gà

Cháo ngao

Bí xanh

 

Thứ 4

25

Sữa

Nutri Food

Giò sốt cà chua

Canh rau củ thập cẩm

Chè đỗ xanh cốt dừa sắn dây

 

Thứ 5

26

Sữa tươi

An Sinh

Tôm thịt sốt cà chua

Canh bầu ( bí)

nấu tôm

Mỳ xương

 

Thứ 6

27

Sữa

Nutri Food

Cá sốt cà chua

Canh cá nấu chua

Cháo thịt gà

Cà rốt

 

Thứ 7

28

Sữa tươi

An Sinh

Trứng đúc thịt

Canh rau mồng tơi (đay) nấu cua

Chè đỗ đen

 

            Người xây dựng thực đơn

                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG                

 

 

 

 

                  Nguyễn Thị Thanh Hải

Mạo Khê, ngày 28 tháng 9 năm 2017

                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                    Lưu Ngọc Nhung

 

Mạo Khê, ngày 28 tháng 9 năm 2017

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                       Lưu Ngọc Nhung