Xuất bản thông tin

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP MG VĨNH LÂM

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP MG VĨNH LÂM


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011  - 2012.
                       
STTHọ và tênNăm sinhĐánh giá đầu nămĐánh giá cuối năm
PTTCPTNTPTNNPTTC &
KNXH
PTTMPTTCPTNTPTNNPTTC&
KNXH
PTTM
ĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt
1Nguyễn Quỳnh Anh02/01/2008x x x x x x x x x x 
2Nguyễn Khánh Huyền01/01/2008x x x x x x x x x x 
3Cù Hoàng Duy01/02/2008x x x x x x x x x x 
4Nguyễn Hoài Băng16/12/2008x x  xx x x x x x x 
5Hoàng Khánh Linh09/05/2008 xx x x x  xx x x x 
6Tống Phương Thảo18/09/2008x x x  xx x x x x x 
7Ng.Ngọc Khánh Linh06/10/2008 xx x x x x x x x x 
8Trần Thị Tuyết Lan15/11/2007x x x x x x x x x x 
9Bùi Thành Đạt20/02/2009 xx  xx x  xx  xx x 
10Vũ Đức Tuấn22/12/2007x x x x x x x x x x 
11Nguyễn T.Tường Vi09/11/2008 xx x x x x x x x x 
12Nguyễn Anh Khoa21/05/2007x x x x x x x x x x 
13Hoàng Thu Huyền08/01/2007x x x x x x x x x x 
14Nguyễn Văn Huy02/11/2007x x x x x x x x x x 
15Phạm Mai Hương08/08/2008x x x x x x x x x x 
16Đỗ Ngọc Khánh17/09/2007x x x x x x x x x x 
17Đặng Đình Cường30/08/2008x x x x  xx x x x  x
18Trần Tấn Cương22/10/2008x x  xx x x  xx x x 
19Nguyễn Duy Hùng14/10/2008x x x  xx x x x  xx 
20Đinh T.Thu Trang05/11/2007x x x x x x x x x x