Xuất bản thông tin

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP 5 TUỔI A

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP 5 TUỔI A


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011 - 2012.
STTHọ và tênNăm sinhĐánh giá đầu nămĐánh giá cuối năm
PTTCPTNTPTNNPTTC &
KNXH
PTTMPTTCPTNTPTNNPTTC&
KNXH
PTTM
ĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt
1Nguyễn Văn An06/11/2006x x x x x x x x x x 
2Vũ Ngọc An23/07/2006x x x x x x x x x x 
3Trần Đức Anh28/05/2006x x x x x x x x x x 
4Bùi Tùng Dương22/11/2006x x x x x x x x x x 
5Nguyễn Thuỳ Dương27/06/2006x x x x x x x x x x 
6Nguyễn Tiến Đạt21/02/2006x x x x x x x x x x 
7Đỗ Hương Giang23/04/2006x x x  xx x x x x x 
8Nguyễn T.Thanh Huyền15/09/2006x x x x x x x x x x 
9Ngô Thanh Huyền11/11/2006x x x x x x x x x x 
10Nguyễn Đức Hiệp02/02/2006x x x x x x x x x x 
11Phạm Hoàng Hải29/05/2006x x x x x x x x x x 
12Nguyễn Đức Khiêm15/08/2006x x  xx x x x x x x 
13Hoàng Phương Linh17/10/2006x x x x x x x x x x 
14Phạm Thuỳ Linh10/01/2006x  xx x x x x x x x 
15Tống Ngọc Khánh Linh20/03/2006x x x x x x x x x x 
16Vũ Thị Cẩm Ly20/09/2006x x x x x x x x x x 
17Nguyễn Hà Lam13/02/2006 xx x x x x x x x x 
18Lê T.Hồng Nhung22/05/2006x x x x x x x x x x 
19Nguyễn Thị Nguyệt28/04/2006x x x x x x x x x x 
20Nguyễn Đức Trí Nghĩa09/03/2006x x x x x x x x x x 
21Trương Quang Phú13/05/2006x x x x x x x x x x 
22Phạm Văn Phong07/08/2006x x x x x x x x x x 
23Nguyễn Thu Phương06/12/2006x x x x x x x x x x 
24Hoàng Minh Tùng08/09/2006x x x x x x x x x x 
25Nguyễn T.Thanh Thảo04/11/2006x x x x x x x x x x 
26Nguyễn Phú Tùng21/02/2006x x x x x x x x x x 
27Phạm Hồng Vân04/01/2006x x x x x x x x x x 
28Bùi Hải Sơn07/03/2006x x x x x x x x x x 
29Đào Thị Hồng13/04/2006x x x x x x x x x x 
30Vũ Anh Tuấn16/06/2006x x x x x x x x x x 
31Vũ Minh Trang16/11/2006x x x x x x x x x x