Xuất bản thông tin

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP 4 TUỔI B

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP 4 TUỔI B


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011  - 2012.
                       
STTHọ và tênNăm sinhĐánh giá đầu nămĐánh giá cuối năm
PTTCPTNTPTNNPTTC &
KNXH
PTTMPTTCPTNTPTNNPTTC&
KNXH
PTTM
ĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt
1Nguyễn Minh Cường26/01/2008x x x x x x x x x x 
2Hoàng Bích Ngọc24/12/2008x x x x x x x x x x 
3Vũ Quỳnh Chi29/09/2009x x x x x x x x x x 
4Bùi Hữu Đạt02/10/2007x  xx x x x  xx x x 
5Bùi Duy Trung15/01/2008x x x x  xx x x x x 
6Nguyễn Quỳnh Anh A20/06/2007x x x x x x x x x x 
7Nguyễn Quỳnh Anh B06/02/2007x x x x x x x x x x 
8Đặng Hoàng Bách11/12/2007 xx  xx x  x xx x x 
9Mai Thanh Hằng08/03/2007x x x x x x x x x x 
10Vũ Gia Minh10/02/2007x x x x x x x x x x 
11Nguyễn T. Diệu Hương17/05/2007x x x x x x x x x x 
12Lê T.Huyền Trang21/05/2007x x x x x x x x x x 
13Nguyễn T. Thảo Vân14/09/2007x x x x x x x x x x 
14Đàm Nhật Khánh24/06/2007x x x x  xx x x x x 
15Phùng T.Huyền Trang28/11/2007x x x x x x x x x x 
16Bùi Ngọc Thiện29/5/2007x x x x x x x x x x 
17Phạm Ng. Thanh Thư22/11/2007 xx x x x x x x x x 
18Trần Tuấn Anh01/01/2009x x x x x x x x x x 
19Trần Hà My08/02/2007x x x  xx x x x  xx 
20Vũ Thị Thùy Linh12/08/2008x x  xx x x x x x x 
21Vũ Văn Thanh02/05/2008x x  xx x x x x x x 
22Lê Thu Hiền14/12/2007x x x x x x x x x x 
23Phạm Đức Khiêm03/09/2007x x x x x x x x x x 
24Nguyễn Phi Kiệt06/08/2008x x x x x x x x x x 
25Đồng Xuân Trung26/11/2007x x  xx  xx  x xx  x
26Nguyễn Tường Vân15/12/2007x x  xx  xx x  x x x
27Quách Trọng Minh09/10/2007x x x x x x x x x x 
28Nguyễn Đức Anh03/03/2008x x x x x x x x x x 
29Trần Anh Hoàng12/09/2007 xx x x x x x x x x 
30Lương Gia Bảo16/7/2009x x x x x x x x x x 
31Phạm Thị Khánh Linh05/12/2008x x x x x x x x x x