Xuất bản thông tin

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG


1. Lời giới thiệu và hình ảnh về trường
Trường mầm non Sơn Ca là trường mầm non công lập nằm trên địa bàn thị trấn Mạo Khê. Trường mới thành lập từ tháng 2 năm 2009 được tách ra từ trường mầm non Mạo Khê nay là trường mầm non Sao Mai. Hiện nay nhà trường có 5 điểm trường với 10 nhóm lớp nằm trên địa bàn 6 khu hành chính : Vĩnh Phú, Dân Chủ, Đoàn Kết, Vĩnh Lâm, Vĩnh Tân, Hòa Bình. Trung tâm của nhà trường đang được xây dựng tại khu Hoà Bình.                Khi mới thành lập, trường có 06 lớp mẫu giáo với 120 trẻ, đội ngũ CB-GV-NV là 14.
Năm học 2011-2012, Toàn trường có 10 nhóm lớp với 227 trẻ. Trường có tổng số cán bộ , giáo viên là 30: 95,9% đạt trình độ chuẩn , 33,3% đạt trình độ trên chuẩn. có 3 chiến sĩ thi đua, 4 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Mặc dù mới được thành lập, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn xong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên, sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị , các doanh nghiệp, chính quyền – đoàn thể của các khu nhân dân và các bậc phụ huynh , CSVC của nhà trường được xây dựng và tu bổ ngày càng hoàn thiện, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngày càng nâng cao. Số trẻ đến trường ngày càng đông.
Với những cố gắng nỗ lực của tập thể CB-GV-NV trong nhà trường, năm học 2010-2011, 2011-2012 trường Mầm non Sơn Ca được tặng danh hiệu Trường tiên tiến cấp cơ sở. Đó là tiền đề, là động lực thúc đẩy nhà trường phấn đấu hơn nữa để Trường Mầm non Sơn Ca sẽ là một trong những địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh lựa chọn để gửi con đến trường , là tổ ấm cho các bé mầm non được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện.  
2. Sứ mệnh, tầm nhìn
SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ, TẦM NHÌN VÀ LOGO BIỂU TRƯNG
 
 1. SỨ MỆNH
Tạo dựng được môi trường vui chơi- học tập lành mạnh,an toàn, gần gũi, thân thiện để mở rộng vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống cho trẻ; Hình thành nhân cách toàn diện cho trẻ Mầm non. 
2.GIÁ TRỊ
- Tinh thần trách nhiệm - Tình yêu thương.- Tính trung thực- Tình đoàn kết-Tư duy sáng tạo 
3. TẦM NHÌN
Trường Mầm non Sơn Ca là một trong những địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh lựa chọn để gửi con đến trường , là tổ ấm cho các bé mầm non được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện.