Xuất bản thông tin

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018


DANH SÁCH CÁN BỘ -GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN     
             
STT Họ và tên Ngày, tháng
năm sinh
Giới tính Chức vụ Trình độ SĐTDĐ
1 Lưu Ngọc Nhung 22/10/1982 Nữ Hiệu trưởng ĐH 914348238
2 Đoàn Thị Tuyết Hồng 8/2/1982 Nữ P.Hiệu trưởng ĐH 1675655959
3 Đặng Thị Giang 18/7/1975 Nữ P.Hiệu trưởng ĐH 915220058
4 Nguyễn Thị Thanh Hải 28/6/1967 Nữ P.Hiệu trưởng ĐH 1685771822
5 Đoàn Thị Kim Ngân 02/12/1980 Nữ Kế toán ĐH  
6 Nguyễn Thị Duyên 14/01/1985 Nữ Văn thư ĐH  
7 Lê Thị Thúy Ân 12/02/1985 Nữ Y tế TC  
8 Nguyễn Thị Thúy Liên 11/8/1989 Nữ Giáo viên 976674780
9 Trần Thị Lan Hương 14/10/1968 Nữ Giáo viên TC 1674389406
10 Nguyễn Thị Thoan 4/10/1991 Nữ Giáo viên TC  
11 Phạm Thị Trà My 1/1/1993 Nữ Giáo viên TC 1682898528
12 Phạm Thị Lành 7/5/1983 Nữ Giáo viên ĐH 1633789888
13 Hoàng Thị Thu 25/2/1985 Nữ Giáo viên 1699322569
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền 02/01/1992 Nữ Giáo viên TC 1667853720
15 Nguyễn Thị Huyên 27/5/1982 Nữ Giáo viên 1204188380
16 Vũ Thị Vân Anh 29/8/1987 Nữ Giáo viên TC 1224242700
17 Vũ Thị Kim Thương 7/5/1988 Nữ Giáo viên ĐH 904697176
18 Nguyễn Thị Thúy 20/08/1990 Nữ Giáo viên TC 1636641990
19 Thân Thị Thu Thảo 8/10/1986 Nữ Giáo viên TC 1283139386
20 Ty Thị Ba 18/7/1987 Nữ Giáo viên ĐH 968796787
21 Hoàng Thị Thu Hà 16/11/1993 Nữ Giáo viên TC  
22 Phạm Thị Thắm 25/06/1979 Nữ Giáo viên ĐH  
23 Lê Thị Hợi 15/03/1983 Nữ Cấp dưỡng TC  
24 Nguyễn Thị Kim Tuyết 2/1/1985 Nữ Giáo viên 1667150268
25 Kiều Thị Hiền 1/11/1994 Nữ GV Hợp đồng  
26 Nguyễn Thị Hiển 5/5/1993 Nữ GV Hợp đồng  
27 Vũ Thị Hằng 11/8/1968 Nữ Giáo viên ĐH  
28 Trương Thị Hồng Liên 25/4/1968 Nữ Giáo viên ĐH 1657841667
29 Phạm Thị Phương 29/11/1983 Nữ Giáo viên ĐH 979957125
30 Tô Thị Hoài 23/11/1986 Nữ Giáo viên 9723346891
31 Lê Thị Hồng 28/8/1981 Nữ Giáo viên ĐH 1682911427
32 Đào Thu Phương 15/5/1980 Nữ Giáo viên ĐH 1223281875
33 Nguyễn Thị Vi 20/10/1979 Nữ Giáo viên 1267047123
34 Nguyễn Thị Bích Liên   Nữ Giáo viên TC 976674780
         

 

 

HIỆU TRƯỞNG

          Lưu Ngọc Nhung