Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU CHI NĂM HỌC 2019- 2020

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU CHI NĂM HỌC 2019- 2020


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

     

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

     

BẢNG CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU CHI NĂM HỌC 2019- 2020

         

Stt

Danh mục công khai

Mức thu

Mức chi

Ghi chú

1

Tiền ăn

    18.000

 

Thu theo ngày ăn thực tế trong tháng

1.1

 Chi tiền ăn

 

16.000

 

1.2

Chi tiền chất đốt

 

    2.000

 

2

Tiền chăm sóc bán trú

  124.000

 

Thu theo ngày học thực tế trong tháng

2.1

Chi tiền công cấp dưỡng

 

  72.000

 

2.2

Chi tiền công trông trưa

 

  36.000

 

2.3

Chi tiền công quản lý

 

    6.000

 

2.4

Chi tiền vật tư tiêu hao

 

    7.000

 

2.5

Chi tiền nước sạch

 

    3.000

 

3

Tiền đón sớm trả muộn

    42.000

 

Thu theo tháng

3.1

Chi tiền công giáo viên

 

  36.000

 

3.2

Chi tiền công quản lý

 

    6.000

 

4

Tiền vệ sinh chung

    10.000

 

Thu theo tháng

4.1

Chi hỗ trợ người dọn vệ sinh

 

 

 

4.2

Chi mua giấy vệ sinh, chổi lau nhà

 

 

 

5

Tiền trông giữ trẻ ngày thứ 7

    90.000

 

Thu theo tháng

5.1

Chi công giáo viên

 

60%

 

5.2

Chi quản lý trong đó

 

15%

 

 

 -  Ban giám hiệu

 

10%

 

 

 - Kế toán

 

2%

 

 

 - Y tế- thủ quỹ

 

3%

 

5.3

Chi tiền điện, nước

 

3%

 

5.4

Chi tiền vật tư tiêu hao

 

4%

 

5.5

Chi trả công cấp dưỡng

 

11%

 

5.6

Chi khấu hao TS

 

7%

 

6

Tiền học làm quen kỹ năng nghe nói tiếng anh cho trẻ mầm non 4-5 tuổi có sự tham gia giảng dạy của người nước ngoài

 

 

Tổng số có 3 lớp học trong đó:                      Nhóm lớp 4 tuổi có: 30 học sinh                ( 1 lớp)                                                          Nhóm lớp 5 tuổi có 60 học sinh                ( 2 lớp)

 

 - Tiền thu học phí ( đ/buổi/học sinh)

    30.000

 

Thu theo tiết học thực tế/tháng

 

 - Chi trả tiền học phí về trung tâm tiếng anh

 

80%

 

 

 - Học phí được để lại chi tại trường

 

20%

 

 

   + Chi cho BGH, GV quản lớp, Kt, TQ

 

11%

 

 

   + Chi điện, nước, vệ sinh lớp

 

1%

 

 

   + Chi khấu hao tài sản

 

2%

 

 

   + Chi hỗ trợ hoạt động chung của nhà trường ( dạy Demo, tổ chức gala, tài liệu, tặng quà HS có hoàn cảnh khó khăn, chuyên đề…)

 

4%

 

 

     + Chi khác

 

2%

 

         
         
     

Q.HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
         
     

Đặng Thị Giang