Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 19 / 08 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 08/06/2018


           Tổng số trẻ báo ăn : 97  trẻ

 • Điểm trung tâm : 80 trẻ
 • Điểm lẻ : 17 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ :1.600.500đ
 • Điểm trung tâm : 1.320.000
 • Đểm lẻ : 280.500đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 1.600.500đ
 • Điểm trung tâm 1.600.500đ
 • Điểm lẻ : 280.500đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên
Thời tiết