Danh sách phân công nhiệm vụ công việc năm học 2019-2020


DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC

NĂM HỌC 2019 - 2020

( theo QĐ số 73b ngày 1/8/2019)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ CM

Nhiệm vụ được giao

Số điện thoại

1

Lưu Ngọc Nhung

22/10/1982

ĐHMN

Hiệu trưởng

0914348238

3

Đặng Thị Giang

18/07/1975

ĐHMN

P. hiệu trưởng

0915220058

2

Nguyễn Thị Thanh Hải

28/6/1967

ĐHMN

P.HT

0357711822

4

Nguyễn Thị Duyên

2/11/1983

TCĐ D

Y tế

0933028383

5

Hoàng Thị Xuân Thúy

25/9/1985

ĐHKT

Kế toán

0987395311

6

Nguyễn Thị Kim Tuyết

02/1/1985

CĐMN

TPCM1GV lớp 5TC1

037150268

7

Trương Thị H Liên

6/1/1974

ĐHMN

GV lớp 5TC1

 

8

Nguyễn Thị Thúy Liên

08/11/1989

ĐHMN

BTĐTN, GV 5TC2

0976674780

9

Thân Thị Thảo

10/08/1986

ĐHMN

GV5TC2

0383139386

10

Lê Thị Hồng

28/8/1981

CĐMN

TTCM1-GV5TC3

0382911427

11

Tô Thị Hoài

23/11/1986

CĐMN

GV5TC3

09723346891

12

Phạm Thị Lành

5/7/1983

ĐHMN

CTCĐ-GV4TB1

033789888

13

Hoàng Thị Thu

25/5/1982

ĐHMN

GV4TB1

0399322569

14

Đào Thu Phương

15/5/1980

ĐHMN

TTCM2 GV4TB2

032381875

15

Nguyễn Thị Thoan

10/4/1991

ĐHMN

GV4TB2

0979541868

16

Phạm Thị Thắm

25/6/1979

ĐHMN

TPCM2, GV4TB3

0338664819

17

Nguyễn Thị Vi

20/10/1979

CĐMN

GV4TB3

037047123

18

Vũ Thị Kim Thương

7/5/1988

ĐHMN

TTND, GV3TA1

0904697176

19

Vũ Thị Vân Anh

29/8/1987

TCMN

GV3TA1

0324242700

20

Phạm Thị Phương

29/11/1983

ĐHMN

GV3TA2

 

21

Ty Thị Ba

18/7/1987

ĐHMN

GV3TA2

0968796787

22

Nguyễn Thị Thanh Huyền

02/1/1992

ĐHMN

GV3TA2

0367853720

23

Vũ Thị Hằng

10/3/1968

ĐHMN

GV2TD2

0902197665

24

Nguyễn Thị Thúy

20/8/1990

ĐHMN

GV2TD1

036641990

25

Nguyễn Thị Huyên

27/5/1982

ĐHMN

GV2TD2

0304188380

26

Trần Thị Lan Hương

23/11/1986

TCMN

GV2TD2

0374389406

27

Nguyễn Thị Bích Liên

25/4/1968

TCMN

GV2TD2

037841667

                                             Danh sách này gồm có 27 CB-GV


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu