Thực đơn tháng 10/2019


TR­ƯỜNG  MẦM  NON SƠN CA

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - 2019

(Thực hiện từ ngày 01/10 /2019 đến ngày 31/10 /2019

 

Tuần I: Từ ngày 01/10/2019  đến 05/10/2019               ( NHÓM TRẺ CƠM NÁT )

Thứ

 

Ngày tháng

 

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

Mặn

Canh

Thứ 2

30/09/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – THỊT  BÒ HẦM

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÈ ĐỖ ĐEN

 

Thứ 3

01/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

( TÉP )

 

CHÁO THỊT GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 4

02/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

 

CƠM - TRỨNG ĐÚC THỊT

 

CANH RAU  NGÓT NẤU THỊT

 

CHÁO NGAO

RAU CẢI

 

Thứ 5

03/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – THỊT  ĐẬU SỐT

CÀ CHUA

 

CANH RAU CUA

 

 

CHÈ ĐỖ XANH

CỐT DỪA, SẮN DÂY

 

Thứ 6

04/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

05/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – MẮM TÉP

CHƯNG THỊT

 

CANH RAU CẢI

NẤU THỊT

 

BÚN CUA

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 09 năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          Q.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                        Đặng Thị Giang

                                                                       TUẦN  II THÁNG 10 NĂM 2019

 

Tuần II: Từ ngày 07/10/2019 đến 12/10/2019

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

07/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

 

 

BÚN XƯƠNG

 

 

Thứ 3

08/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – THỊT  BÒ HẦM

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÈ ĐỖ ĐEN

 

Thứ 4

09/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM - TRỨNG CHIM CÚT

KHO THỊT

 

 

CANH RAU CUA

 

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 5

10/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – THỊT GÀ RIM

 

 

CANH RAU CẢI 

NẤU THỊT GÀ

 

 

CHÈ THẬP CẨM)

 

 

Thứ 6

11/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

12/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH KHOAI XƯƠNG

 

 

CHÁO NGAO

RAU CẢI

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 09 năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                         Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Đặng Thị Giang

TUẦN  III THÁNG 10 NĂM 2019

 

Tuần III: Từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

14/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – THỊT ĐẬU SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH RAU BẮP CẢI NẤU THỊT

 

 

BÚN CUA

 

Thứ 3

15/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

CƠM – MẮM TÉP

CHƯNG THỊT

 

 

CANH RAU CUA

 

BÁNH MÌ - SỮA

( NT CHÁO THỊT )

 

 

Thứ 4

16/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM - TRỨNG ĐÚC THỊT

 

 

CANH RAU CẢI

NẤU THỊT

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 5

17/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÁO NGAO

BÍ XANH

 

Thứ 6

18/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

19/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH NGAO RAU MÙNG TƠI

 

 

CHÈ ĐỖ XANH,

BỘT SẮN, CỐT DỪA

 

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 09 năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                         Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Đặng Thị Giang

                                                                       TUẦN  IV THÁNG 10 NĂM 2019

 

Tuần IV: Từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

21/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – THỊT GÀ RIM

 

 

CANH RAU CẢI 

NẤU THỊT GÀ

 

BÁNH MÌ

( NT CHÁO THỊT )

 

Thứ 3

22/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÁO NGAO

BÍ XANH

 

Thứ 4

23/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM - TRỨNG CHIM CÚT

KHO THỊT

 

CANH RAU CUA

 

 

BÚN CUA

 

 

Thứ 5

24/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

 

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 6

25/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

26/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – THỊT  BÒ HẦM

RAU CỦ THẬP CẨM

 

 

CANH RAU NGÓT

NẤU THỊT

 

 

CHÈ ĐỖ XANH,

BỘT SẮN, CỐT DỪA

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                               Mạo Khê, ngày 28 tháng 09 năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          Q.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Đặng Thị Giang

                                                                       TUẦN  V THÁNG 10 NĂM 2019

 

Tuần IV: Từ ngày 28/10/2019 đến 02/11/2019

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

28/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

 

 

BÚN XƯƠNG

 

 

Thứ 3

29/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – THỊT  BÒ HẦM

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÈ ĐỖ ĐEN

 

Thứ 4

30/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM - TRỨNG CHIM CÚT

KHO THỊT

 

CANH RAU CUA

 

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 5

31/10/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – THỊT GÀ RIM

 

 

CANH RAU CẢI 

NẤU THỊT GÀ

 

 

CHÈ THẬP CẨM)

 

 

Thứ 6

01/11/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

02/11/2019

 

SỮA NUTRICARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH KHOAI XƯƠNG

 

 

CHÁO NGAO

RAU CẢI

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                               Mạo Khê, ngày 28 tháng 09 năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                        Q.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Đặng Thị Giang


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu