15.jpg
f 500 x 281 .jpg
IMG_7192 500 x 375 .jpg
e 500 x 281 .jpg
IMG_5517.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 13/09/2019


           Tổng số trẻ báo ăn : 223  trẻ

  • Điểm trung tâm : 231 trẻ
  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.568.000đ
  • Điểm trung tâm : 3.568.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.568.000đ
  • Điểm trung tâm 3.568.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
  • Điểm trung tâm : 0đ
  • Điểm lẻ : 0đ
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 16 / 09 / 2019
8 giờ 00

- BGH nhà trường :  Khảo sát đầu năm hai nhóm  trẻ 5C1,5C2 

 

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên